CJUSD Board Members

CUYAMA JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT
BOARD OF TRUSTEES

 

Mr. José Valenzuela, Board President

Term:  2016 to 2020

 

Mr. Michael Mann, Board Clerk

Term:  2016-2020

 

Ms. Trudi Callaway, Board Member

Term:  2016-2020

 

Mrs. Whitney N. Goller, Board Member

Term:  2018-2022

 

Mrs. Heather Lomax, Board Member

Term: 2018-2022

 

Dr. Stephen B. Bluestein, Board Secretary

Superintendent of Schools